KouřeníKouření je jedním z hlavních faktorů zapříčiňujících zhoršení anebo dokonce ztrátu zraku v důsledku onemocnění věkem podmíněné makulární degenerace. U kuřáků - jak aktivních, tak pasivních - dojde ve srovnání s nekuřáky ke zhoršení nebo ztrátě zraku se zhruba dvojnásobnou pravděpodobností.
Závislost na tabáku má charakter globální epidemie, která zásadním způsobem ovlivňuje zdraví kuřáků. Zatímco povědomí o negativních efektech kouření je dnes poměrně silné, souvislost mezi kouřením a zdravím očí až tak známá není. Odborné studie však dokládají, že množství případů zhoršení nebo ztráty zraku v důsledku kouření se pohybuje zhruba na stejné úrovni, jako je tomu v případě rakoviny plic. Makulární degenerace je progresivní onemocnění očí, které postihuje makulu (oblast sítnice), což vede k postupné ztrátě zraku v centrální oblasti zorného pole. Zrak poškozený v důsledku makulární degenerace nelze obnovit.
Mokrá forma makulární degeneraceSuchá forma makulární degeneraceKouření zvyšuje tvorbu volných radikálů, které ničí buňky. Cigaretový kouř zároveň může poškodit prokrvení sítnice. Oba procesy oslabují přirozený obranný mechanizmus oka: snižuje se hustota makulárního pigmentu, organizmus není schopen se vyrovnat s oxidačním stresem. V důsledku toho může dojít ke zhoršení zraku a v některých případech dokonce k jeho úplné ztrátě.
Alarmující je také fakt, že i lidé, kteří nikdy nekouřili, ale jsou vystaveni cigaretovému kouři jako pasivní kuřáci, mohou trpět podobnými obtížemi jako kuřáci aktivní.
Riziko vzniku makulární degenerace a zhoršení nebo ztráty zraku se s věkem zvyšuje. U osob starších 50 let dochází k postupnému zhoršování funkce přirozeného obranného systému organizmu, který u mladších lidí zabraňuje propuknutí nemoci. Každý z nás je odpovědný za své zdraví. Každý z nás je schopen se vyhnout určitým rizikovým faktorům. Prevencí proti makulární degeneraci je zdravý životní styl, nekuřáctví, pravidelné návštěvy očního lékaře a zásobování organizmu dostatečným množstvím potřebných látek doplňky stravy.

JAS

Vademecum zdraví Podzim 2007