Gonoiskopie, pohled do komorového úhluKaždý z nás by měl velice pozorně sledovat změny vlastního zdravotního stavu a konzultovat je s odborníky. Týká se to samozřejmě i očí, které patří k nejcennějším lidským orgánům. Pravidelné kontroly jsou důležité zejména pro odhalení závažnějších onemocnění. Jejich včasným odhalením lze mnohdy nepříznivé následky zmírnit nebo zcela zastavit. K poměrně častým a velice závažným onemocněním oka patří glaukom, nazývaný také zelený zákal.

Nepleťme si zelený a šedý zákal
Pojmenování glaukom pochází již z dob starého Řecka. Samotné slovo glaukom je řeckého původu a znamená zelený jako barva moře a vyjadřuje stav pokročilého poškození oka, kdy ztenčená duhovka měla nazelenalý nádech, na rozdíl od již tehdy známého šedého zákalu čočky. Jinak se ovšem od sebe oba typy zákalu diametrálně liší. Podobnost spočívá pouze v tom, že při dlouhotrvajícím neléčeném glaukomu se může vytvořit i šedý zákal.

Co je to glaukom?
Glaukomové změny na terči zrakového nervuGlaukom - neboli zelený zákal - je oční onemocnění, které se vyskytuje relativně často a neléčené je i velmi nebezpečné. Obecně se o něm ovšem neví tolik, kolik by si zasluhovalo.
Glaukom postihuje zhruba 2-3 % populace středního a vyššího věku a v rozvinutých zemích patří na čelné místo v příčinách slepoty. V současné době je v České republice evidováno více než 245 tisíc pacientů, což představuje asi dvě osoby ze sta.
Odborně řečeno, spočívá zelený zákal v pomalu postupujícím odumírání buněk zrakového nervu. Jde o nevratný proces, to znamená, že když buňky jednou odumřou a zrak je poškozen, nelze již pacientovi vrátit původní vidění. V případě neléčeného onemocnění dochází posléze až k úplnému oslepnutí, protože dojde k postupnému odumírání zrakového nervu.
Rozeznáváme glaukom akutní, záchvatový, který je méně častý a také méně nebezpečný. Druhý typ glaukomu, chronický nebo také plíživý, je mnohem častější, ale také výrazně nebezpečnější.

Příčiny a příznaky glaukomu
Přímou příčinu propuknutí choroby či nějakého jejího jednoznačného původce dosud neznáme. Odumírání buněk zrakového nervu je způsobeno zhoršením jeho výživy. Vyživování buněk oka může komplikovat například zvýšený nitrooční tlak nebo zhoršený průtok krve zrakovým nervem. Proč se za i jinak stejných podmínek glaukom u někoho vyvine a u jiného ne, se zatím přesně neví.
Pokud jde o glaukom akutní, pak symptomy nelze přehlédnout. Choroba na sebe upozorní záchvaty silné bolesti v hlavě a v oku. Dalšími příznaky jsou světloplachost, zarudnutí oka, vidění barevných kruhů kolem zdrojů světla a poruchy vidění.
Velmi zákeřný je však glaukom chronický, který se vyskytuje mnohem častěji. Lidé si většinou své onemocnění vůbec neuvědomí a lékaře navštíví až v době, kdy už mají nějaké potíže s viděním. Bohužel je to také doba, kdy už došlo k nevratnému poškození zrakového nervu.

Jak se před touto chorobou chránit?
Poškození zraku glaukomem nejsnáze předejdeme včasným odhalením choroby. Nejdůležitější je nemoc co nejdříve diagnostikovat a co nejrychleji zahájit léčbu, která zastaví jeho postup. Za těchto okolností nemusí vůbec dojít k poškození, případně budou změny tak malé, že umožní pacientovi vidění bez větších problémů.
Pro včasnou diagnostiku je velmi důležité měření nitroočního tlaku. Tento jednoduchý výkon začínají lékaři u svých pacientů pravidelně provádět většinou v době, kdy jim předepisují první brýle na čtení, což bývá kolem čtyřicítky. Současně by měl oční lékař také nemocnému vyšetřit oční pozadí a zhodnotit stav zrakového nervu. Velmi důležité jsou i údaje o výskytu glaukomu či jiných rizikových faktorů v rodině. Vyššímu nebezpečí onemocnění jsou vystaveni například lidé s cukrovkou, s vysokým krevním nebo naopak nízkým krevním tlakem a s migrénami.

Jak se glaukom léčí?
Poškozená vlákna zrakového nervu již nelze nahradit. Glaukom proto nelze vyléčit, můžeme pouze zastavit jeho postup. Obvykle se zelený zákal zpočátku léčí různými kapkami, které snižují tlak v oku. V případě, že léčba kapkami je neúspěšná, jsou k dispozici laserové a chirurgické postupy.

Nejdůležitější je včasná diagnostika
V současné době klademe důraz na co nejvčasnější diagnostiku glaukomového postižení s následným optimálním léčebným postupem - jedině tak lze předejít postupnému poklesu vidění.
Glaukom není radno podceňovat, pokud jsme již překročili čtyřicítku, neměli bychom si kupovat brýle pouze u optika. Oční lékař nám nejen předepíše správné brýle, ale, a to je v tomto případě daleko podstatnější, provede i podrobné oční vyšetření.
Jen včasná léčba může zamezit dalšímu pokračování nemoci a následné ztrátě vidění.
Žádná přímá a jednoznačná prevence glaukomu neexistuje, při včasném odhalení nemoci je však léčba úspěšnější a prognóza příznivější.
Jednoznačně platí, že včas zjištěný a správně léčený glaukom ke slepotě nevede.

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Vademecum zdraví Zima 2006