LékyPacientky - ženy - údajně trpí mnohem výraznějšími příznaky nemoci než pacienti - muži. Důvodem je pravděpodobně jejich slabší tělesná konstituce a ztráta svalové hmoty, hlavně ve vyšším věku. To jsou alespoň závěry finské studie. Finská lékařka Dr. Tuulikki Sokka z Jyvaskyla Central Hospital zkoumala data 6 000 pacientů s revmatoidní artritidou z pětadvaceti zemí světa. Spolu s kolegy zjistila, že muži i ženy mají obdobný stupeň poškození kloubů i podobnou aktivitu onemocnění, ale ženy nepříjemné příznaky doprovázející revmatoidní artritidu subjektivně vnímají mnohem hůře.
Problematické je pro lékaře i hodnocení aktivity onemocnění. Hlavním kritériem jsou totiž u revmatoidní artritidy rentgenové snímky, které hodnotí pouze stupeň poškození kloubů. To však není pro léčbu příliš směrodatný ukazatel, a tak je třeba spoléhat na subjektivní pocit pacienta.

Ženy mají větší bolesti
Data byla pro účely studie získána prostřednictvím dotazníku, který nemocní vyplnili, a lékařského vyšetření. Ženy v dotaznících udávaly mnohem nepříjemnější a více omezující příznaky. Podle finských lékařů je možnou příčinou i menší množství svalové hmoty u žen. Problémy se navíc stupňují u starších pacientek, u kterých dochází k úbytku svalové hmoty. Ženy se stejným stupněm poškození jako muži také častěji zanechávají každodenních aktivit a přenechávají je svým synům nebo manželům, kteří mají více síly.
Studie potvrdily, že ženy trpí revmatoidní artritidou častěji než muži. Více než 70 % případů revmatoidní artritidy připadá právě na ženy. Důležité ale je, nakolik se věnují cvičení a rehabilitaci a jak aktivní samy chtějí být.

zdroj:www.revmaticke-nemoci.cz

Vademecum zdraví Zima 2009