Nebezpečí úrazuNejen v domácnosti, na chatě, na dovolené, při sportu, ale i v zaměstnání se můžeme setkat s drobnými oraněními, která pacienta sice bezprostředně na životě neohrožují, ale život dokáží znepříjemnit bolestí a případnou nefunkčností. Jak postupovat v nepříjemných situacích, kdy se poraníme v domácnosti či na dovolené? Pokračování článku »

AstmaAstma je nejčastějším chronickým onemocněním u dětí. Zajímavé je, že jím většinou trpí chlapci, až v dospělosti se rozdíl mezi pohlavími obrací a mezi nemocnými převažují ženy. Astma získané v dospělosti je častěji přisuzováno alergické reakci, Pokračování článku »

Oko Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné chronické metabolické onemocnění související zejména se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Mezi závažné komplikace cukrovky patří onemocnění sítnice, které může vést až ke slepotě. Pokračování článku »

ChřipkaChřipka je vážné virové onemocnění, které každoročně postihne 10-20 % světové populace. Průběh nemoci mohou ovlivnit i nepříjemné komplikace, v krajním případě mohou končit i smrtí. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace nejméně 3-5 milionů případů infekce Pokračování článku »

OčiS přibývajícím věkem dochází u řady pacientů ke zhoršení zraku způsobeném nemocemi sítnice. Jsou léčitelné pouze zčásti a ve většině případů je úspěch léčby závislý na včasnosti jejího zahájení. Projevují se zvýšenou degenerací jednotlivých vrstev sítnice, cévními změnami Pokračování článku »

OčiCo je to katarakta?
Å edý zákal (katarakta) je jakékoli zkalení čočky, které způsobí snížení její průhlednosti. Ztráta průhlednosti čočky má negativní vliv na kvalitu vidění. Stupeň poklesu zrakových funkcí závisí na typu Pokračování článku »

Poruchy sluchuTrvalou poruchou sluchu je postiženo nejméně jedno dítě z tisíce narozených. Stále platí, že sluchové postižení dítěte odhalí nejčastěji rodiče kolem desátého měsíce věku dítěte. Nejefektivnější zjištění poruchy sluchu je v porodnicích, ale screening novorozenců (plošné vyšetření všech) se v České republice nedělá. Pokračování článku »

OkoPodle amerických vědců snižují karotenoidy riziko onemocnění makulární degenarací. K tomuto závěru dospěli lékaři na základě studie, jíž se zúčastnilo více než 4 500 pacientů. Ti byli rozděleni do pěti skupin podle toho, jaké látky jim lékaři předepsali ke konzumaci. Ukázalo se, že s nejmenší pravděpodobností hrozí výskyt Pokračování článku »