Gynekologický tým Univerzitního robotického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc uskutečnil svoji první roboticky asistovanou gynekologicku operaci systémem da Vinci. Operaci prováděli zkušení olomoučtí gynekologové doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. a prim. MUDr. Petr Dzvinčuk za asistence MUDr. Vladimíra Folaufa z ÚVN. Pokračování článku »

Naději miliónům nemocných po celém světě dal tým americko-brazilských vědců. Podle jejich studie totiž Alzheimerova choroba, způsobující demenci ve stáří, souvisí s diabetem II. typu, tedy tzv. stařeckou cukrovkou. Obě nemoci jsou si podobné a odborníci doufají, že se mohou i podobným způsobem léčit. Pokračování článku »

planeta vědaRočně onemocní na Lymeskou boreliózu přibližně tři tisíce Čechů. V budoucnu by jich mohlo být méně. Vědci z olomoucké univerzity Palackého veřejnosti představili prototyp vakcíny proti této nemoci. Pokračování článku »

DívkyPodle finských vědců má užívání estroprogestagenní (obsahující estrogen a progestin) antikoncepce (EPC) vliv na produkci estrogenů a může porušit dosažení poolu kostní hmoty. Finští odborníci, pod důkladným vedením Essiho Pikkarainena, sledovali v průběhu čtyř let 122 dospívajících dívek ve věku od 12 do 19 roků. Pokračování článku »

Porodnicko-gynekologická klinika FNO zakoupila nejmodernější ultrazvukový přístroj, který ve spojení se speciálním softwarem a dovednostmi tamních lékařů povede k dalšímu zkvalitnění péče v oblasti vyhledávání vrozených vývojových vad v průběhu těhotenství a ke snížení počtu tzv. invazivních metod průkazu postižení plodu, které s sebou nesou nemalé riziko ztráty těhotenství. Pokračování článku »

Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce provedlo dne 5. 1. 2009 jako první v ČR jedinečný kardiologický zákrok - kompletní vyjmutí elektrod kardiostimulátoru a implantabilního kardioverteru-defibrilátoru pomocí laseru. Pokračování článku »

Ústav experimentální medicínyPojem experiment většinou evokuje cosi nového a tajemného. Právě objevování dosud nepoznaného je doménou vědců z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Ten je jednou z nejprestižnějších vědeckých institucí v České republice. Ústav experimentální medicíny (ÚEM AV ČR, v.v.i.) vznikl v roce 1975 Pokračování článku »

Vzestup odolnosti (rezistence) bakterií k antibiotikům zasahuje celý svět a představuje globální hrozbu pro zdravotní stav populace. Většina celkové spotřeby antibiotik je předepisována v ambulantní péči. Relativně malá část antibiotik se spotřebovává v nemocnicích, spotřeba se ale intenzivně koncentruje na skupiny pacientů, kteří jsou ve vysokém riziku vzniku závažné, mnohdy život ohrožující infekce. Pokračování článku »