Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce provedlo dne 5. 1. 2009 jako první v ČR jedinečný kardiologický zákrok - kompletní vyjmutí elektrod kardiostimulátoru a implantabilního kardioverteru-defibrilátoru pomocí laseru.
Lékaři tím v nemocnici pro nemocné z celé ČR odstartovali aplikaci inovativního technologického postupu za pomoci excimerového laseru s vlnovou délkou 308 nm. Jeho využití - oproti doposud užívanému klasickému kardiochirurgickému zákroku - zvyšuje výrazně efektivitu a bezpečnost tohoto výkonu pro pacienty se srdečními arytmiemi, kteří mají implantované přístroje k úpravě srdečního rytmu.
Nemocným se srdečními arytmiemi tepe srdce příliš pomalu, nebo naopak velmi rychle, případně nepravidelně. Pacientům s tímto druhem problémů často zachraňuje život a zlepšuje jeho kvalitu implantace kardiostimulátoru (příliš pomalý srdeční rytmus) či kardioverteru-defibrilátoru (příliš rychlý srdeční rytmus). Oba přístroje upravují do normálu srdeční frekvenci a rytmus srdce pacienta pomocí elektrod, jež do srdce vysílají elektrické impulsy. Elektroda se skládá z velmi tenkých kovových drátků ze speciálních materiálů, které jsou ovinuty plastovou izolací. V místě implantace kardiostimulátoru je elektroda zavedena do žíly a dále do srdečních dutin. V srdci je hrot elektrody umístěn do síně nebo do komory.
V ČR se ročně implantuje přibližně 6,5 tisíce kardiostimulátorů a na tisíc kardioverterů-defibrilátorů. „U 1-2 % nemocných s těmito implantáty dochází ke komplikacím, kvůli kterým je nutné kompletně vyjmout nejen přístroje ale hlavně elektrodový systém“, říká doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, přednosta Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. „Čtyřem pacientům jsme díky tomuto unikátnímu přístroji efektivně a bezpečně odstranili stimulační a defibrilační elektody, které již po několika měsících zarůstají pevně do srdeční tkáně. Výhoda této moderní technologie spočívá ve větší bezpečnosti, a efektivitě zákroku. Kolektiv arytmologů NNH, vedený doc. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., FESC, provádí ročně 80-100 výkonů tohoto typu. Tato nová technologie, kterou s sebou přístroj na bázi laseru přináší, řadí Nemocnici Na Homolce v oblasti péče o nemocné s poruchami srdečního rytmu na roveň nejmodernějším evropským kardiocentrům,“ uvádí Miloš Táborský a ujišťuje: Naše nemocnice je připravená nabídnout tento zákrok, s využitím nejmodernější technologie všem pacientům, kteří ho potřebují. Předpokládáme, že tento rok uplatní náš tým tuto metodu při 100-150 zákrocích“.
V Nemocnici Na Homolce je v současné době největší české kardiostimulační centrum. Významné kardiostimulační centrum pracuje v pražském IKEMu, mezi další velká centra v ČR patří např. FN Brno-Bohunice, FN U sv. Anny v Brně, FN Ostrava, FN Plzeň a řada dalších.

Tisková zpráva Nemocnice Na Homolce