Ústav pro péči o matku a dítěÚkolem Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) je poskytovat specializovanou preventivní a léčebnou péči pro ženu, a to jak na ambulantní, tak i lůžkové úrovni. Současně s tím se ÚPMD věnuje též problematice raného vývoje dítěte a lidské reprodukce.

Historie
Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, v němž sídlí Ústav pro péči o matku a dítě, vznikl před první světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. Rudolfa Jedličky založit ústav, k němuž mu byl vzorem ústav bratří Mayů v USA. Architektonického řešení se ujal profesor Kříženecký a po čtyřech letech výstavby byl v roce 1914, krátce před vypuknutím první světové války, komplex otevřen. Za první světové války část sanatoria byla dána k dispozici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí.
Po válce patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za druhé světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret jednotek SS. V průběhu pražského květnového povstání v roce 1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Poté sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulózní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů.
Zákonem z roku 1946 bylo Pražské sanatorium, s. r. o., vyvlastněno a převedeno do správy ministerstva školství a osvěty. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl pak vyhláškou ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 1. 1951 založen Ústav pro péči o matku a dítě.

Porodnice
V ÚPMD se ročně rodí více než 2500 novorozenců. Jedná se do značné míry o rizikovou klientelu, neboť ÚPMD v rámci statutu Perinatologického centra koncentruje případy vysoce rizikových gravidit a novorozenců. V roce 2000 se v ÚPMD narodilo 28 novorozenců v hmotnostní kategorii pod 1000 gramů, v kategorii 1000-1499 gramů 53 novorozenců. Přesto jsou výsledky péče vysoce nadprůměrné (mrtvorozenost 2 promile, časná novorozenecká úmrtnost 1,9 promile, celková perinatální úmrtnost 3,9 promile), i při průměrné frekvenci císařských řezů v kategorii perinatologických center.
V případech, kdy to stav rodičky umožňuje, může si rodící zvolit polohu a režim v průběhu porodu, včetně druhé porodní doby. Porodní sál umožňuje porody ve zcela samostatných místnostech, každá je vybavena vlastním sociálním zařízením, přítomnost otce dítěte či jiné žádané (obvykle příbuzné) osoby je samozřejmostí. U fyziologických porodů je možný volný pohybový režim, sprchy, vaky, porodní židličky, balony, závěsné lano. V případě komplikací je samozřejmostí akutní císařský řez přímo na porodním sále. Porodní sál používá dva přístroje intrapartální pulzní oxymetrie, nejmodernější techniku monitorování stavu plodu v průběhu porodu. Je využívána též technika trojrozměrného ultrazvuku.

ÚPMD - Jednotka intenzivní péčeGynekologie
Gynekologická část ÚPMD sestává z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní složka poskytuje všeobecnou gynekologickou a specializovanou gynekologickou péči, tedy komplexní gynekologický servis. V ÚPMD jsou k dispozici vedle jednotky intenzivní péče dvě oddělení, G2 a G3. Oddělení G3 je oddělení onkologické a konzervativní gynekologie. Nedílnou součástí oddělení G3 je onkologický stacionář, kde se aplikuje chemoterapie u žen se zhoubnými nádory prsu a ženského genitálu.
Unikátní jednotkou je Centrum pro léčbu trofoblastické nemoci (CTN), které jako jediné v ČR soustřeďuje nemocné s touto diagnostickou entitou. CTN je jediným legalizovaným pracovištěm v ČR, které soustřeďuje všechny zhoubné, potenciálně zhoubné a komplikované formy trofoblastické nemoci z celé ČR. Podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví z roku 1976 a 1999 zajišťuje jejich diagnostiku, léčbu a následné sledování. Registruje výskyt trofoblastické nemoci v České republice a vede epidemiologovou databázi maligních i benigních forem trofoblastické nemoci. Je vědecko-výzkumným referenčním centrem pro trofoblastickou nemoc v České republice. Poskytuje konzultace všem gynekologickým a patologicko-anatomickým pracovištím v ČR.

Pediatrie
Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále soustřeďují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Terapeutický program pracoviště zahrnuje péči o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti, o nezralé novorozence, o novorozence s vrozenými vývojovými vadami, o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi, o donošené fyziologické novorozence a o novorozence s těžkými formami novorozeneckých žloutenek.

Asistovaná reprodukce
Kromě péče o matku a dítě se ÚPMD zabývá i léčbou neplodnosti. Centrum asistované reprodukce v ÚPMD se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou neplodných manželských párů včetně in vitro fertilizace (IVF) a s ní spojených mikromanipulačních technik, jako je ICSI (Intracytoplasmic sperm injection), kdy se do každého jednotlivého vajíčka vpraví jedna spermie a asistovaný hatching, který usnadní proklubání oplozeného vajíčka z jeho obalu.
Centrum provádí mikrochirurgické výkony MESA, TESE (microepididymal sperm aspiration, testicular sperm extraction), při kterých se získávají spermie přímo z varlete nebo z nadvarlete v krátkodobé celkové narkóze při mužské azoospermii (žádné spermie v ejakulátu). Takto získané spermie se pak metodou ICSI vpravují přímo do vajíčka. V indikovaných případech centrum zajišťuje imunologické a genetické vyšetření včetně preimplantační diagnostiky.

Pracoviště reprodukční imunologie
Vedle Centra asistované reprodukce si zaslouží pozornost i Pracoviště reprodukční imunologie (PRI). Toto pracoviště je jedním ze tří specializovaných pracovišť v ČR, která se zabývají imunologicky podmíněnými poruchami plodnosti. Již řadu let je známo, že jednou ze základních podmínek zdárného početí a donošení těhotenství je „tolerance“, snášenlivost ze strany matčiny imunity. Není to nijak překvapující - spermie a následně zárodek jsou pro imunitu matky cizorodé a bez speciálních „ochranných opatření“ by je imunita nemilosrdně zlikvidovala.
V posledních letech se ukazuje, že na významné části (hovoří se až o 50 %) poruch plodnosti, ať už jde o neschopnost otěhotnět nebo donosit těhotenství, se výrazně podílí právě nesprávně řízená imunita v pohlavním ústrojí ženy. Pracoviště reprodukční imunologie vyšetřuje oba partnery. Vyšetření v PRI absolvovalo k 1. září 2005 celkem 7258 partnerských dvojic s poruchami plodnosti (zejména sterilitou a opakovanými potraty). Z nich byla u 63,7 % nalezena imunologická příčina neplodnosti. PRI má v současné době na seznamu spolupracujících lékařů více než 500 adres z celé ČR i ze zahraničí.

zdroj: www.upmd.cz

Vademecum zdraví Jaro 2008