Vzestup odolnosti (rezistence) bakterií k antibiotikům zasahuje celý svět a představuje globální hrozbu pro zdravotní stav populace. Většina celkové spotřeby antibiotik je předepisována v ambulantní péči. Relativně malá část antibiotik se spotřebovává v nemocnicích, spotřeba se ale intenzivně koncentruje na skupiny pacientů, kteří jsou ve vysokém riziku vzniku závažné, mnohdy život ohrožující infekce. Ztráta účinnosti antibiotik u nich může vést k selhání terapie s fatálními důsledky. Účinná prevence vzniku a šíření antibiotické rezistence předpokládá střídmé používání antibiotik, jejichž vysoká spotřeba je hlavním rizikovým faktorem.
Na přelomu října a listopadu 2008 končí dvouletý projekt Evropské unie „Antibiotic Strategy International“ (ABS), zaměřený na implementaci strategie pro adekvátní používání antibiotik v nemocnicích členských států EU. Projektu se účastnilo 9 evropských zemí, v České republice byl projekt koordinován Nemocnicí Na Homolce a zúčastnilo se ho 5 dalších nemocnic. Cílem projektu bylo vytvoření standardů, nástrojů a indikátorů nemocničních antibiotických programů a jejich implementace v nemocnicích členských zemí EU.

zdroj: Nemocnice Na Homolce