Gynekologický tým Univerzitního robotického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc uskutečnil svoji první roboticky asistovanou gynekologicku operaci systémem da Vinci. Operaci prováděli zkušení olomoučtí gynekologové doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. a prim. MUDr. Petr Dzvinčuk za asistence MUDr. Vladimíra Folaufa z ÚVN.
Indikací k provedení této operace byl pokročilý zhoubný nádor dělohy. Zhoubný nádor těla děložního (karcinom endometria) je nejčastějším onemocněním ženských reprodukčních orgánů a tvoří tak 40 % všech gynekologických zhoubných nádorů. K onemocnění dochází nejčastěji u žen po menopauze mezi 55. a 60. rokem života. Každoročně je v České republice diagnostikováno přibližně 1700 nových onemocnění.
Operace pomocí robotického systému Da Vinci trvala čtyři hodiny a proběhla bez komplikací. Během operace se potvrdily další nesporné výhody roboticky asistované chirurgie především minimální ztráty krve a spolehlivost chirurgického výkonu ve smyslu odstranění nádoru díky přesné preparaci a optimálnímu 3D zobrazení operačního pole. Do těla pacientky byly zavedeny pouze několikamilimetrové vstupy místo klasického řezu skalpelem, čímž se docílilo mnohem menšího poškození okolních tkání.
Výkony prováděné na robotu nenahradí zručnost a zkušenost chirurga, ale umožňují operatérovi mnohem lepší přehled během operačního výkonu. Pacientkám nabízejí větší radikalitu operace u nádorů při minimálně invazivním přístupu do dutiny břišní. Současně umožňují podstoupit minimálně invazivní výkon většímu počtu žen, které by byly jinak operovány klasickou otevřenou operací. Operace zhoubných nádorů dělohy tvoří hlavní náplň operačního programu olomouckého univerzitního centra robotické chirurgie v oblasti gynekologie. Do budoucna olomoucké centrum plánuje rozšíření spektra prováděných operací i na odstraňování myomů u mladých neplodných žen a závěsné operace u žen se sestupem dělohy.

Robotický systém da Vinci
První operační robot byl sestrojen pro experimentální účely ve Spojených státech v roce 1995 a první klinický robot je v celosvětové lékařské praxi nasazen od roku 2000. Tato unikátní technika, která má počátky v oblasti kosmických technologií, nemá tedy dlouhou historii. Pro prestiž lékařské praxe v ČR svědčí skutečnost, že už v roce 2005 zakoupila robotický operační systém Nemocnice Na Homolce. Dnes u těchto zařízení u nás pracují týmy špičkově proškolených odborníků, kteří sbírají zkušenosti na stážích. Distribucí těchto robotických systémů (prodejem i servisem) se v kompetenci pro Českou republiku a východní Evropu zabývá česká společnost Hospimed.
Přístroj, příznačně nazvaný da Vinci, vyrábí jediná firma na světě - americká společnost Intuitive Surgical - a jeden přijde zhruba na 70 milionů korun.
Více než 1200 jeho instalací ve světě dnes znamená desítky tisíc úspěšně uskutečněných operací. Jedná se o víceramenný systém (2 či 3 ramena ovládají nástroje + 1 rameno pohybuje kamerou), který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzoly (ta může být umístěna i mimo operační sál), vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu třírozměrně operační pole, ovládá pomocí joysticků nástroje v „rukách“ robota, které přes miniaturní vpichy v kůži pacienta precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta.
Robotický systém da Vinci se skládá ze tří základních součástí, které dohromady tvoří funkční celek: ovládací konzole, operační konzole a videověž.

Ovládací konzole
Je to místo, ze které operatér provádí svou práci a ovládá veškeré pohyby uvnitř těla pacienta. Kromě dvou joysticků, které kopírují rozsahy chirurgova zápěstí a přenášejí je na ramena a nástroje operační části přístroje, jsou zde dalším ovládacím prvkem nožní pedály. Těmi se ovládá koagulace , zaostření kamery a přepínání na další pracovní ramena.
Průběh operace chirurg sleduje v zobrazovacím zařízení, které mu zprostředkovává reálné prostorové zobrazení operačního pole. Prostorový obraz, s jehož pomocí lze rozlišit hloubku prostoru, umožňuje intuitivní ovládání, zejména určení polohy nástrojů uvnitř těla pacienta.
Při ovládání systému je na ovládací konzoly možné rovněž nastavit některé korekce ovládání, zejména škálovatelnost pohybu rukou vůči pohybu nástrojů. Provádí se zde i úvodní uživatelské nastavení před zahájením operace, to je kalibrace kamer systému, výběr použité laparoskopické optiky (přímá, skosená) a druh zobrazení.

Videověž
Tato část slouží zejména pro zpracování obrazů ze stereoskopické kamery umístěné na operační konzole. Jsou zde umístěny další přístroje potřebné pro laparoskopickou operaci. (zdroj světla, koagulace, insuflace). Na videověži je umístěn asistentský monitor poskytující přehled operačního pole ostatnímu personálu.

Chirurgická konzole
Chirurgická konzole je ta část zařízení, která přichází do přímého styku s pacientem a je proto během celé operace překryta pomocí speciálního sterilního krytí. Dle konfigurace obsahuje dvě nebo tři pracovní nástrojová ramena a jedno rameno kamerové. Pohyby ramen lze rozdělit na dva druhy. Motorické pohyby, které jsou přímo ovládány operatérem z ovládací konzoly, /ty mají vliv na dění uvnitř těla pacienta, ovládají koncovky nástrojů a je jimi prováděna operace/, a na pohyby brzděné. Ty jsou ovládaný asistujícím personálem a slouží pouze na nastavení systému před operací.

Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc